home | nieuwsblad | informatie
Percursaria percursa (C.Agardh) Rosenvinge, 1893
 Tweedraad
 Overzicht 
 Beschrijvingzeer dun wier
   
 Het leven 
 Habitatschorren en kwelders
   
 Algen 
 Breedte0-35 µ
 Kleurgroen
 Thalus
    Thallus dikte2 naast elkaar gelegen cellen
 Vertakkingonvertakt
 Voorplantingsorganen
 Cellen
    Cel vormrechthoekig
   
 Bronnen 
 
2006 - 2018 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl