home | nieuwsblad | informatie
Ulva spec. Linnaeus, 1753
 Darmwieren
×
darmwier
×
fijn darmwier
×
fijn darmwier2
×
grof darmwier
×
grof darmwier2
 Overzicht 
 BeschrijvingVoorheen waren er de Ulva en de Enteromorpha genera, maar tegenwoordig vallen ze beide onder de Ulva.
 DeterminatieIn Nederland kunnen zo'n tien soorten darmwier gevonden worden. Tot welke soort een exemplaar behoort is alleen te bepalen met behulp van een microscoop.
 SynoniemenEnteromorpha
   
 Het leven 
   
 Algen 
 KleurGroen
 Thalus
    Thallus vormsmal of breed cylindervormig of samengedrukt buisvormig; langer dan breed
    Thallus dikte1 cellaag
 Vertakkingvertakt of onvertakt
 Voorplantingsorganen
 Cellen
    Cel lengte10-30 µ in oppervlakte aanzicht
    Cel ordeningonregelmatig of in rijen gerangschikt
   
 Bronnen 
 
2006 - 2018 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl