home | nieuwsblad | informatie
Ulva Linnaeus, 1753
 Ulva
×
darmwier
×
fijn darmwier
×
fijn darmwier2
×
grof darmwier
×
grof darmwier2
 Overzicht 
 Soorten
Breed darmwier
Darmwieren
Dun darmwier
Stijve zeesla
Zeesla
 DeterminatieDit is een moeilijke categorie. Determinatie tot op soort is vaak alleen mogelijk met een microscoop.
 SynoniemenEnteromorpha
   
 Het leven 
   
 Algen 
 KleurGroen
 Thalus
    Thallus vormsmal of breed cylindervormig of samengedrukt buisvormig of bladvormig;
    Thallus dikte1 cellaag
 Vertakkingvertakt of onvertakt
 Voorplantingsorganen
 Cellen
    Cel lengte10-30 µ in oppervlakte aanzicht
    Cel ordeningonregelmatig of in rijen gerangschikt
   
 Bronnen 
 
2006 - 2018 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl