home | nieuwsblad | informatie
Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)
 Schilferige dekschelp
×
schilferige dekschelp
×
schilferige dekschelp3
×
schilferige dekschelp4
×
schilferige dekschelp1
×
schilferige dekschelp2
×
schilferige dekschelp5
×
schilferige dekschelp6
 Overzicht 
 VormenAculeata (Müller): oppervlak bezet met vele doornachtige uitsteeksels.
 Vindplaatsenvaak te vinden op aangespoelde stukken plastic
 Tijdvakvanaf het Plioceen en de Eemlagen
   
 Het leven 
 Bevruchtinghet gehele jaar door, vooral in het begin van de herfst
   
 De Schelp 
    Hoogte25 mm
    Lengte25 mm
    ConvexiteitL: bol
R: plat
    Bovenrandrecht
    Onderrandaangepast aan het oppervlak
    Voorrandrond
    Achterrandrond
    Commissuurafhankelijk van het leef oppervlak
    Gelijkzijdigafhankelijk van oppervlak
    Gelijkkleppignee
    Apexin het midden, spits, staat iets naar binnen
 Periostracum
 Ostracum
    Ostracum kleurBleekwit of geel, soms iets groen. Bijna altijd iets doorschijnend.
    Ostracum structuurL: schilferig
R: nee
 Hypostracumparelmoer
 Slot
    Ligamentresilium
    Tensilium plekeen smalle groeve aan de binnenzijde van de bovenrand
    Slot-typeanodont
 Mantellijnnauwelijks waarneembaar
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels1, klein
       Achterste sluitspierindrukselglad
 ByssusopeningL: nee
R: ja, ovaal, bij de top van de klep
 Byssus indrukken1, groot, glad
   
 Het Weekdier 
 Radula
    Kieuwenenkelvoudig, bestaat slechts uit 1 plaat aan elke zijde. Het rechterblad is kleiner dan het linker.
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943
  2. Nederlandse Zeemollusken - Kaas, P. & Broek, A.N.Ch. ten ; Wereldbibliotheek , 1942
 
2006 - 2018 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl