Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831)
Brakwatermossel
index - Biota - Animalia - Mollusca - Bivalvia - Heterodonta - Euheterodonta - Imparidentia - Myida - Dreissenoidea - Dreissenidae - Mytilopsis
 Overzicht 
 DeterminatieBelangrijkste determinatie kenmerk is de apofyse aan de binnenzijde nabij de apex.
 EvolutieHet genus Mytilopsis kwam tussen de 60 en 5 miljoen jaar geleden voor in Europa en stierf daarna uit. Rond de 30 miljoen jaar geleden koloniseerde de Europese soort de Amerikaanse kusten. Via de scheepvaart is de Brakwatermossel in de Europese wateren terecht gekomen. Vanaf 1835 in de haven van Antwerpen en in 1895 voor het eerst in Nederland (de Amstel rivier), in 1960 nabij Nieuwpoort.2
   
 Het leven 
 Voedselplantaardig en dierlijk plankton, bacteriën, detritus en ander organisch materiaal
 HabitatTypisch voor rivier-mondingen2
    Saleniteitgoed bestand tegen saleniteit schommelingen2
    Temperatuurgoed bestand tegen temperatuur schommelingen2
 VerspreidingOorspronkelijk langs de Atlantische kust vanaf de Hudson tot de Golf van Mexico. In België in de Schelde, gevonden bij koelwatersystemen bij de Schelde en de Rijn, maar ook het Kanaal Gent-Terneuzen, het Noordzeekanaal en het Deltagebied. Vindbaar langs alle Europese kusten.2
   
 De Schelp 
    Hoogte11 mm
    Lengte23 mm
    Semidiameter9
    Bovenrandbijna recht1
    Onderrandgebogen, zonder duidelijk hoek over in de achterrand1
    Voorranddriehoekig1
    Achterrandrond1
    Apexver aan de voorrand1
 Periostracum
    Periostracum diktestevig1
    Periostracum kleurdonkerbruin tot zwart1
    Periostracum structuurvezelig, soms concentrisch geschubd1
 Ostracum
    Ostracum kleursoms bruine zigzag banden of vanuit de top stralende banden1
    Kielnee
    Binnenkant kleurlichtblauw tot wit1
 Apofyseja; klein; onder het septum; dient als aanhechtingsplaats voor de voorste byssusretractor1
 Septumja; binnenkant onder de top; dient als aanhechtingsplaats voor de voorste sluitspier1
 Slot
    Mantelbochtonduidelijk
 Sluitspieren
       Achterste sluitspierindrukselonduidelijk1
   
 Het Weekdier 
    Instroomsiphokan ongeveer even lang als de schelp uitgestrekt worden1
    Uitstroomsiphoveel korter dan de instroomsipho1
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Bronnen 
 Websites
 1. http://nas.er.usgs.gov/queries/factsheet.aspx?speciesid=95
 2. http://www.vliz.be/wiki/Brakwatermossel
 Tekst
  1-href="http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0AHCYFEPFELU/recognition">NederlandseSoortenregister
  2-VLIZAlienSpeciesConsortium(2011).
 1. -
 2. –Mytilopsisleucophaeata.Niet-inheemsesoortenvanhet
 3. -
 4. deelvandeNoordzeeenaanpalendeestuaria.VlaamsInstituutvoordeZee(VLIZ).Geraadpleegdop24-01-2012.
 5. -
 6. ophref="http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria">http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
 
 © 2006-2017 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl