home | nieuwsblad | informatie
Anurida maritima (Guérin-Méneville, 1836)
NL Blauwe springstaart
×
Blauwe springstaart 0
Blauwe springstaart 0
×
Blauwe springstaart 1
Blauwe springstaart 1
Lengte:3 mm
Lichaam:het gehele lichaam bevat waterafstotende haren die ervoor zorgen dat de Blauwe springstaart op het water kan verblijven.
   Vorm:cylindrisch
   Kleur:grijsblauw
Kop:ja
   Beschrijving:driehoekig, trapezium vormig
Thorax:ja
   Segmenten:3
Abdomen:ja
   Segmenten:ja
      Aantal:6
   Furca:ja
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Aantal:2
         Kleur:zwart
   Antenna:ja
      Aantal:2
      Lengte:kort
      Geleed:ja
Ademhaling:de haren op het lichaam vangen lucht in en de Blauwe springstaart kan het zo 2 dagen onderwater volhouden, in vivo zelfs tot 5 dagen
Voedsel:dode dieren, voornamelijk kreeftachtigen en schelpdieren
Habitat:kust moerassen, rivierdelta's en rotskusten; intergetijdengebied; ze vormen groepen van 10 tot 100 individuen, een feromoon zorgt ervoor dat ze elkaar vinden; in koude streken overwinteren ze in eieren en zijn ze alleen actief tijdens de zomer, in warme streken zijn ze het jaarrond actief; trekt zich bij hoogwater terug in rotsspleten of onder zeewieren, trekt zich terug een uur voordat het water begint te stijgen
   Verspreiding:bijna wereldwijd, niet in de Oostzee en de exemplaren in de Middellandse Zee kunnen mogelijk een andere soort zijn
Voortbeweging:kan niet (meer) springen, dit in tegenstelling tot zijn naam; de vaardigheid is vermoedelijk verloren gegaan omdat als andere springstaarten op water gezet worden de oppervlakte spanning ervoor zorgt dat de furca uitvouwt en daardoor het springen onmogelijk wordt.
Eieren:ja
   Kleur:vaal geel als ze vers gelegd zijn en verkleurend naar donker oranje gedurende het ontwikkelingsproces
   Beschrijving:worden gelegd in rotsspleten (overwinterend van augustus tot april); na het leggen worden de eieren groter door de opname van water zodat ze beter bestand zijn tegen uitdroging en beweging, botsing.
Websites:
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl