home | nieuwsblad | informatie
Bugula neritina (Linnaeus, 1758)
NL Paars vogelkopmosdiertje GB Brown bryozoan FR Bugule brune
×
IMG_6942-lg.JPG
IMG 6942
 Overzicht 
   
 Het leven 
 BevruchtingVanaf het midden van hun leven produceren ze eitjes, maar pas aan het einde van hun leven laten ze sperma vrij, hiermee voorkomen ze zelf bevruchting; elke zoïde produceert een donker bruin embyo die bebroed wordt in een glad, wit bolvormige structuur op de top van het zoicum, de zogenaamde broedcell??? <-- Nieuw data elementA
 Embryonale fasebruin1
 Larvale fase2-10 uur, daarna vestigen ze zich op hard substraat; gedurende de larvale fase hebben ze geen kunnen ze niet eten want te hebben geen mond en geen spijsverteringsorganenA
 Geslachtsrijp6-8 wekenA
 GeslachthermafrodietA
 Voedselkleine plankton deeltjesA
 Vijandde larven worden gegeten door vissen en de kolonie door sommige naaktslakkenA
 Habitaterg bekend van aangroeisel aan schepen;
    Saleniteit>14‰ en groeit niet goed bij <18‰
   
 Mosdiertjes 
 Hoogte15 cm
 Kolonie bouwstruikvormig; rechtop staand1
 Kolonie vertakkingja; dubbele rij van zooecia; alle zooecia op dezelfde manier georienteerd; de naast elkaar gelegen zooecia liggen steensgewijsA
 Zoïdetakken met zoïden in twee rijenA
       Autozooecium kleurpaars, paarsbruin, roodbruin 1
       Autozooecium lengte0.6-1.1 mmA
       Autozooecium breedte0.2-0.3 mmA
          Autozooecium proximaal oppervlakversmallend 1
       Autozooecium membraanja, gehele frontale oppervlakte1
    Autozooecium zoïde stekelsnee1
       Autozooecium tentakels23-24 stuks1; gerangschikt in een trechtervorm rond de mond; land en stijf; de cilia staan aan de binnenzijde en op de zijkant; A
       Autozooecium tentakel kleurwit; doorzichtig
    AvicularianeeA
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Mosdiertjes van de zuidelijke bocht van de Noordzee Determinatiewerk voor België en Nederland - Blauwe, Hans De ; Vlaams Instituur voor de Zee , 2009

 Websites
  1. www.exoticsguide.org

 
2006 - 2019 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl