home | nieuwsblad | informatie
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
 Noorse kreeft  Norway lobster  Langoustine commune  Norwegischer Hummer
×
044
 Overzicht 
 Synoniemenlangoustine
 BijzonderhedenBij aankoop moeten ze pikzwarte ogen en een glimmend pantser hebben, anders is de kreeft al aan bederf onderhevig.
   
 Crustacea 
 Kopstuk
    Ogengroot en donker
    Rostrum
 Borststuk
 Borststuk beschrijvingmet overdwarse groeven die in het midden niet doorlopen
 Achterlijf
   
 Decapoda 
 Rugschildmet stekels
    Rostrumscherp; stekelig
 Poten10
 Scharenslank; lang; stekelig; voorzien van lengte ribbels
 Lengte240 mm
 Kleuroranje met een witte buik
   
 Het leven 
 Voedselkleine visjes en kreeftachtigen
 SymbioseSpitsstaartgrondels worden vaak aangetroffen in de gangen van de kreeften
 HabitatDe Noorse Kreeft leeft in zelf gegraven, vertakte, tunnels, van soms wel een meter diep, in modderige en zandige bodems. Ze leven als groepen bij elkaar en zijn kieskeurig in de keuze van de bodem waardoor er geïsoleerde populaties ontstaan. Ze komen voor tussen de 30 en 200 meter, maar zijn waargenomen tot een diepte van 800 meter. Ze komen hun holen alleen uit om te eten, te paren en om hun hol te verdedigen. Het zijn voornamelijk nachtdieren.
 VerspreidingEuropese Atlantische (IJsland tot zuid Portugal) kust en in de Middellandse zee. In de Noordzee komen ze ten noorden van de Friese Front voor. Een enkele keer spoelt er een op de kust aan.
   
 Bronnen 
 Foto verantwoordingGevonden op 17-9-2014 op Ameland door Theo Kiewiet
 
2006 - 2018 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl