home | nieuwsblad | informatie
Thia scutellata (Fabricius, 1793)
NL Nagelkrab
×
nagelkrab-lg.png
nagelkrab
×
nagelkrab_onder-lg.png
nagelkrab onder
 Overzicht 
 BeschrijvingDe randen van het rugschild, poten en onderkant van de scharen zijn behaard.1 Carapax lijkt op dumnagel.B
   
 Crustacea 
 Lengte22 mm
 Kleurwitachtig tot rozeA
 Rugschild (Carapax)
    Rugschild oppervlakglanzendB
 Kopstuk (Cephalon)
    Kopstuk algemeenhet kopstuk is vergroeid met het borststuk
    Ogen2
       Oog samenstellingsamengesteld
       Oogsteelja; kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop
    Rostrum
 Borststuk (Thorax)
 Achterlijf (Abdomen)
 Achterlijf algemeenhet achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam
 Achterlijf vormabdomen bij beide geslachten lang en smal. Bij het mannetje zijn het derde tot en met het vijfde segment met elkaar vergroeid; bij het wijfje zijn alle segmenten vrij.B
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
   
 Decapoda 
   
 Het leven 
 Larvale faseja; zoea-stadia, megalopa-stadium
 Eet gewoonteKrabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen.
 AdemhalingKrabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken.
 Voortbewegingkrabben bewegen zich zijwaarts voort.
 Habitatliefhebber van een zandige of slibrijke bodem en hij komt soms algemeen op enige afstand van de Nederlandse kust voor op een diepte vanaf 10 meterB
 Verspreidingin de zuidelijke Noordzee, heeft de Nagelkrab zijn noordelijke verspreidingsgrens. Het is een oostatlantische soort met een overwegend zuidelijke verspreiding, van Groot-Brittanië tot en met Sierra-Leone en hij komt ook in de Middellandse Zee voor. Incidentele vondsten zijn bekend van de Zweedse westkust en in 1985 is de soort éénmaal waargenomen op de Noorse kust. Hij komt niet voor op de Engelse oostkust.B
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. De Krabben van Nederland en België - Adema, J.P.H.M. ; Nationaal Natuurhistorisch Museum , 1991

 Websites
  1. www.krabben.net

  2. www.anemoon.org

 Foto verantwoordingDennis Leeuw, gevonden op 20 nov. 2010 bij de strandsuppletie van Bergen aan Zee.
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl