home | nieuwsblad | informatie
Liocarcinus holsatus (Fabricius, 1798)
NL Gewone zwemkrab
×
gewone_zwemkrab-lg.png
gewone zwemkrab
×
gewone_zwemkrab_voor-lg.png
gewone zwemkrab voor
×
gewone_zwemkrab2-lg.png
gewone zwemkrab2
 Overzicht 
   
 Crustacea 
 Lengte57 mm
 Rugschild (Carapax)
    Rugschild vormbreder dan lang
    Rugschild kleuregaalgrijs met soms een witte tekening
    Rugschild sculptuurglad
    Rugschild zijtanden5; afgeplat; ongeveer even groot; wijzen naar voren wijzen
 Kopstuk (Cephalon)
    Kopstuk algemeenhet kopstuk is vergroeid met het borststuk
    Ogen2
       Corneabreder dan de oogsteel
       Oog samenstellingsamengesteld
       Oogsteelkort
       Oogkasde rugkant van de oogkas heeft twee plooien, de voorrand één
    Rostrum
    Rostrum algemeenhet rostrum heeft 3 tanden waarvan de middelste de langste is
       Antenna Basisligt in de opening van de onderrand van de oogkas en sluit deze af
 Borststuk (Thorax)
    1ste PereiopodeVergroeid tot schaar; rechts meestal groter dan links
       1ste Pereiodode Carpusbinnenrand met scherpe tand
       1ste Pereiodode Propodusbinnenzijde met een aantal lijsten
       2de Pereiodode Dactyluslang en smal
       3de Pereiodode Dactyluslang en smal
       4de Pereiodode Dactyluslang en smal
    5de Pereiopodezwempoten
       5de Pereiodode Merus1.5x zo lang als breed (korter dan bij de Grijze zwemkrab)
       5de Pereiodode Dactylusafgeplat; bladvormig
 Achterlijf (Abdomen)
 Achterlijf algemeenvrouwtje 7-ledig, bij het mannetje zijn het derde tot vijfde segment met elkaar vergroeid
 Achterlijf vormvrouwtje breedovaal langs de randen behaard, mannetje smal-driehoekig en kaal
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
   
 Decapoda 
 Scharenzijn ongelijk; meestal rechts groter dan links
   
 Het leven 
 Larvale faseja; zoea-stadia, megalopa-stadium
 Eet gewoonteKrabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen.
 AdemhalingKrabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken.
 Voortbewegingkrabben bewegen zich zijwaarts voort.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. De Krabben van Nederland en België - Adema, J.P.H.M. ; Nationaal Natuurhistorisch Museum , 1991

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl